Terugkijken: DLVAlive met Anne-May Wachters-van der Grinten over haar boek De erfenis van Pilatus

woensdag, 1 december 2021

Over het ontstaan van antisemitisme en de rol van de kerken hierin. In De erfenis van Pilatus betoogt Anne-May Wachters-van der Grinten dat veel teksten uit de evangeliën opnieuw bestudeerd moeten worden. Een foute interpretatie kan leiden tot anti-judaïsme en antisemitisme. In de eerste eeuw na Christus ontstond een diepe kloof tussen de joden die Jezus als de Messias zagen en christen werden tegenover de joden die dat niet deden. Deze kloof werd versterkt doordat veel niet-joden zich aansloten bij het christendom. In de evangeliën, die 40 tot 60 jaar na Jezus’ dood tot stand kwamen, staan nogal wat beschuldigende woorden over de joden. In de christelijke literatuur werden deze beschuldigingen tussen 300 en 550 na Christus opgetekend. Het leidde tot steeds uitgebreidere kerkelijke en civiele anti-joodse wetgeving.

Anne-May Wachters-van der Grinten analyseert in haar boek het groeiende anti-judaïsme binnen de christelijke kerk en de vernedering van de joden tot tweederangsburgers in een afgezonderd bestaan. Als rond 1850 het antisemitisme ontstaat, heeft dat grote gevolgen voor de joden, omdat zij ook nog eens tot een minderwaardig ras werden verklaard. Pas met het naziregime van Hitler en de ‘Endlösung’, werd de wereld wakker geschud. Op 22 november 2021 ging Roeland Dobbelaer, hoofdredacteur van De Leesclub van Alles in gesprek met Wachters-van der Grinten. We spraken over het ontstaan van antisemitisme, over onverdraagzaamheid en de moeilijkheid van mensen om ‘de ander’ te accepteren.

Ook kwam de nieuwe Bijbelvertaling van 2021 ter sprake. Een grote achteruitgang volgens Wachters-van der Grinten. In de Bijbelvertaling van 2004 kregen de Bijbelonderdelen een inleiding waarbij, zij het heel voorzichtig, werd aangegeven dat de ruzies tussen christenen en joden zich afspeelden in de tijd van de auteurs. Die is bij de editie van 2021 jammer genoeg weggelaten. Een stap terug in de tijd.

Archeologie Magazine


Shortlist Nederlandse Boekhandelprijs 2023 bekend

dinsdag, 7 februari 2023

Over het ontstaan van antisemitisme en de rol van de kerken hierin. In De erfenis van Pilatus betoog...


Uit de hoek 98: Vertellers en verkenners

zondag, 5 februari 2023

Over het ontstaan van antisemitisme en de rol van de kerken hierin. In De erfenis van Pilatus betoog...


Veel steun voor kinderboekenschrijver Pim Lammers

zondag, 5 februari 2023

Over het ontstaan van antisemitisme en de rol van de kerken hierin. In De erfenis van Pilatus betoog...


Longlist Managementboek van het Jaar 2023

vrijdag, 3 februari 2023

Over het ontstaan van antisemitisme en de rol van de kerken hierin. In De erfenis van Pilatus betoog...