Christus wordt weer gekruisigd

Kunst & christendom. 300 taferelen