"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges

Brieven aan mijn peetzoon

De onvolkomenheid van de mens & het streven naar perfectie

God en de moraal. Een andere kijk op Bijbelse ethiek