VT-reeks 4 - Verminkte toekomst

VT-reeks 5 - Verknipte Tegenstander