Belijdenissen

Zondag, 19 april, 2020

Geschreven door: Aurelius Augustinus
Artikel door: Evert van der Veen

Oud-christelijk hoogtepunt in de wereldliteratuur

[Signalering] “Onrustig is mijn hart totdat het rust vindt in U”. Dit zijn bekende woorden uit dit boek waarin veel hedendaagse mensen zich maar al te goed herkennen. Het boek Belijdenissen behoort tot de klassiekers van de wereldliteratuur en is geschreven door Aurelius Augustinus die leefde van 354 – 430 in het noorden van Afrika en daar werkzaam was als bisschop. In 383 vertrok hij naar Rome om daar les te gaan geven en in dit boek vertelt hij hoe tot die keuze is gekomen.

Het boek bestaat uit 13 ‘boeken’ die we tegenwoordig hoofdstukken zouden noemen. In de eerste negen boeken ziet Augustinus terug op zijn leven en vertelt hij over zijn bekering tot het christelijk geloof. Vanaf het tiende boek vertelt Augustinus over zijn zoektocht naar de waarheid die in staat is om het leven van een mens te dragen. Hier beschrijft hij geen feitelijke gebeurtenissen maar over zijn innerlijk proces. Alles wat hij beschrijft aan herinneringen, gebeurtenissen, gevoelens en gedachten staat in relatie tot God, is ingebed in één groot gebed.

Augustinus stelt veel vragen, maar liefst 700. Een aantal vragen is retorisch maar de meeste vragen zijn een hartstochtelijk zoeken naar waarheid, naar begrijpen. Het is een mystiek proces waarin hij zijn eigen menselijkheid erkent tegenover God. Augustinus wil in dit boek anderen stimuleren om hun eigen weg naar God te gaan.

De augustijner monnik Wim Sleddens heeft voor een toegankelijke vertaling gezorgd, voorzien van een goede inleiding die de hedendaagse lezer helpt om deze oude tekst te verstaan en op waarde te schatten.

Wandelmagazine

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Boeken van deze Auteur:

Augustinus, De laatste visvangst

De belijdenissen van Augustinus