Het Evacomplex

Zaterdag, 5 juni, 2021

Geschreven door: Jeroen Windmeijer, Jacob Slavenburg
Artikel door: Guido Goedgezelschap

De mix van spanning en geschiedenis blijkt een spetterende succesformule

[Recensie] Jeroen Windmeijer (Delft, 19 april 1969) studeerde wijsbegeerte in Amsterdam en Culturele Antropologie der Niet-Westerse Samenlevingen aan de universiteit van Leiden. Voor zijn afstudeeronderzoek verbleef hij zes maanden in Peru aan de oevers van het op vireduizend meter gelegen Titicacameer op de grens tussen Bolivia en Peru. Hier putte hij de inspiratie voor Het Isisgeheim ( long list Hebbanthrillerprijs 2021) en een jaar later Het Evacomplex.

Jacob Slavenburg (Gorinchem, 1943) is een Nederlands natuurhistoricus en publiceerrde boeken over vroegchristelijke stromingen, hermetica en mysteriën. Het Evacomplex  is de tweede thriller die hij met Jeroen Windmeijer publiceerde.

Vrouwen in de Bijbel

De Leidse journaliste, Magda, schrijft een boek over de rol van vrouwen in de Bijbel. Een niet zo eenvoudige onderneming want hoe dieper zij graaft in de heilige geschriften, hoe mysterieuzer haar zoektocht wordt en haar nieuwsgierigheid naar nieuwe informatie wordt constant geprikkeld. Onvermijdelijk, wanneer je schrijft over vrouwen in de Bijbel, kom je uit bij Eva. Zij wordt in Christelijke kringen unaniem verantwoordelijk gesteld voor ‘de erfzonde’ waarmee elke sterveling geboren wordt. Of is er nog een andere dame(s) in het spel geweest op dat ogenblik? 

Pf

Samen met haar beste vriendin Cat, die getrouwd is met Frank, de ex van Magda, praat zij regelmatig over haar ervaringen tijdens het verwezenlijken van haar droomboek.

Frank is een slangendeskundige, verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Naturalis in Leiden. Door zijn relatie met Cat is hij in contact gekomen met De Pinkstergemeenschap die geleid wordt door Dominee Hugo. Deze voorganger is gefascineerd door de slangengemeenschappen in Amerika en hij vindt in Frank ideale partner om zijn plannen, zijn ideeën uit te voeren binnen zijn ‘gemeente’. Ook de zoon van Hugo, Aäron, is een fanatiek aanhanger van de leer die zij vader predikt.

Poppetjes aan het dansen

Op de vooravond van Pinksteren organiseren Magda en Cat een lezing over het boek dat Magda schrijft. Dit past echter niet binnen de zienswijze van Hugo en hij zorgt er persoonlijk voor dat er niemand aanwezig is bij de lezing. 

De poppetjes gaan aan het dansen wanneer er een lijk gevonden wordt. De omstandigheden bij de ontdekking van de ongelukkige zijn dubieus en geven vooralsnog geen uitsluitsel over de ware toedracht van zijn overlijden. Moord, zelfmoord of een banaal ongeluk?

De lijst met gelezen boeken van Windmeijer wordt in een vrij snel tempo langer en langer en telkens weer moeten we als lezer vaststellen dat hij geen enkele moeite heeft om de lezer mee te zuigen in zijn verhaal. Vooral de alternatieve kijk op ‘heilige geschriften’ kan aanzetten tot een groeiende kritische benadering van de Bijbel. Ook de kunst is vaak een thema dat terugkomt, in dit geval de plafondschilderingen van Michelangelo in de Sixtijnse Kapel in Rome.

Brand in de Notre-Dame

In de schrijfstijl zijn vooral eigentijdse en actuele elementen opvallend, bijvoorbeeld de brand in de Notre-Dame de Paris in dit geval. De auteur heeft een scherpe zin voor detail en geen enkel belangrijk element ontsnapt aan zijn oplettend oog. Dit alles geeft een enorme boost aan de continuïteit van het verhaal. Korte hoofdstukken, cliffhangers en inzicht gevende flash-backs komen het tempo ten goede.

Leuk zijn ook de geschiedkundige elementen die je als lezer al eens eerder, in andere boeken ontdekte: “Kunstenaars als Leonardo Da Vinci en Sandro Boticelli huurden professionele grafschenders. Die gingen ’s nachts naar kerkhoven, op zoek naar verse graven waar ze de lijken van die dag geëxecuteerde misdadigers opgroeven.” Een weetje dat ik ooit heb gelezen in de boeken van ‘Monaldi & Sorti’. 

 De personages zijn zorgvuldig uitgekozen: het lijkt of zij allemaal gesolliciteerd hebben voor een rol in dit boek. Stuk voor stuk zijn zij minutieus gescreend en vervolgens aangeworven door het auteurs duo. In Het Evacomplex merk je al vlug dat de schrijvers voor zichzelf enorm veel ruimte en uitwijkmogelijkheden hebben gecreëerd: net zoals Jeroen en Jacob een duo vormen, zo is dat ook bij de personages. Frank+Cat en Magda+Hielco waarin Frank aanvankelijk de spilfiguur is door zijn relatie met beide vrouwen en Hielco.

De mogelijkheid om te switchen tussen deze personages levert een vloeiend verloop en een naadloze overgang tussen de verschillende scènes. Naast de vernoemde tweetallen zijn er ook nog Hugo+Aäron en Rijsbergen+Van De Kooij, het duo rechercheurs. 

Geschiedenisboekje afleveren

Jeroen en in dit geval natuurlijk ook Jacob serveren de juiste mix. Het is niet zo eenvoudig om een spannend thrillerverhaal te verweven in de historie, de geschiedenis, de Bijbelverhalen. Het blijft opletten om geen geschiedenisboekje af te leveren wanneer je gaat voor een thriller, al zou ik het genre anders willen noemen: historische literaire thriller. Windmeijer en Slavenburg gaan vaak met een kritisch vergrootglas aan het werk. Dat geeft stof tot nadenken, maar het belangrijkste is dat de lezer de ruimte krijgt om met die kritische interpretatie om te gaan.

Na Het Isisgeheim hebben Jeroen en Jacob, met Het Evacomplex andermaal bewezen dat zij een succesvolleformule hebben om de ideale mix te maken van twee hoofdingrediënten: spanning en geschiedenis. Belangrijk is om zich te verdiepen in een eindeloze naslagwerken: gezien de lange lijst van geraadpleegde literatuur en geraadpleegde websites hebben de auteurs zich geen enkele moeite bespaard. En dat verdient zeker en vast een meer dan verdiende dikke pluim. 

Eerder gepubliceerd op Hebban