Wittgenstein in 90 minuten

Vis in een boom

Kleine beestjes worden groot

Het zaadje van compassie