Overmeer, Marjolein

Overmeer, Marjolein

44 Recensies

De radio

De geschiedenis van Nederland in 100 kaarten

De zaak Oldenbarnevelt. Val, proces en executie

Oorlog in Gallië

De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht

5 eeuwen Nederland. Op weg naar vrijheid en gelijkheid

Eigendomsstrijd. De geschiedenis van slavernij en emancipatie in Suriname

Griekse Helden

Dynamiek in beeld

Neem mijn jeugd, die stierf vandaag

Wereldgeschiedenis van Nederland

God voor niet-gelovigen

Koning Artur in meervoud. De mythe ontrafeld

Invisible agents

The Colour of Equality

Willem van Oranje - De jonge prins als edelman en militair

De portiek van de buren. Verbeeldingen van denken in de Oudheid

Paupers en boeven

De Liefdesparadox

Wereld in wanorde

Vrouwen in het leven van Piet Mondriaan

Vieze liedjes uit de 17e en 18e eeuw

Himmlers geheime deal

The power and the Glorification

De vergelding

Levenstekens

De bosatlas van het cultureel erfgoed

Amsterdam voor vijf duiten per dag

Opzien tegen modernisering

Wij wisten niets van hun lot

Kantiaans Psychologisme

Het verboden boek

Barbaren en Wijsgeren

Het boek van het gedrukte boek