Onder vrienden. Verhalen van vriendendiensten

Dinsdag, 19 juli, 2022

Geschreven door: Diverse Auteurs
Artikel door: Freek Boon

Elf bijzondere vriendschappen

[Recensie] Ruim vijftien jaar geleden startte in Maastricht de eerste zogeheten Vriendendienst voor mensen met psychische problemen. Nu telt ons land zo’n zestig organisaties die zulke mensen in contact te brengen met beschikbare vrijwilligers om minstens een jaar eens per twee weken elkaar te ontmoeten en naar believen activiteiten te ondernemen.

De behoefte aan mensen voor dit vrijwilligerswerk is groot en de bundel Onder vrienden is gemaakt om inzicht te geven in wat het betekent om maatje te zijn. Elf auteurs die in het dagelijkse leven een journalistiek beroep vervullen, vertellen in dit boek over hun wederwaardigheden en maken ook invoelbaar wat het vrijwilligerswerk met hen persoonlijk doet. Vrijmoedig, integer en kundig doen ze verslag over een jaar omgaan met hun maatje. Zij vertellen van onwennigheid, groeiend vertrouwen en tonen wat er gebeuren kan, wanneer twee aanvankelijke vreemden bereid zijn elkaar open en kwetsbaar tegemoet te treden. We worden deelgenoot ervan hoe twee mensen met slechts enkele raakvlakken en verder heel verschillende levens elkaar leren kennen en betrokken op elkaar raken.

Aangaan van maatjescontacten blijkt verrassend en verrijkend te zijn. We zien mensen die erin slagen overbruggende stappen te zetten in de richting van elkaar, of – zoals iemand het omschrijft – de medemenselijkheid.

Een centrale thematiek waarover de meeste auteurs zich vragen stellen, is vriendschap: wat is vriendschap, zijn maatjes vrienden en wat maakt vrienden eigenlijk tot vrienden? In eenvoudige maar verrassend treffende woorden staat in zijn bijdrage de schrijver-filosoof Jan Vorstenbosch hierbij uitgebreid en heel aansprekend stil.

Ons Amsterdam

Mooi is dat iedere bijdrage begint met een eigen titelpagina, geïllustreerd met een fraaie kleurenreproductie uit de kunstcollectie van de Very Special Arts Nederland. Dat accentueert subtiel de unieke eigenheid van de bijdragen. Op de omslag van het boek staan verkleind alle afbeeldingen bij elkaar.

Onder vrienden is niet alleen een inspirerende informatiebron voor potentiële vrijwilligere maatjes, maar ook een prachtige bundel voor liefhebbers van authentieke verhalen over mens-zijn.

— 

Voor het eerst gepubliceerd in de Humanist, april 2006

Het boek is nog te bestellen bij het Trimbos-instituut