Een leven als 'man of letters'

Over de mens

The Knowledge Argument

De regels van het spel

Representation and Reality in Wittgenstein’s Tractatus

Ludwig Wittgenstein: An Intellectual Biography