Overbeek, Bert

Overbeek, Bert

56 Recensies

De gouden eeuw van de Romeinen in de Lage Landen

Onder dezelfde sterren

Papyrus

Philippus en Alexander

Klassieke liefde

Het wereldrijk van het Tweestromenland

Churchill

Allen tegen allen

Gods schaduw

Mohammed

Brutus de nobele samenzweerder

Evenveel van jou als van mezelf

Nemesis

De Barbaren

Wee de overwonnenen

Xerxes in Griekenland

Geheimzinnigheid is zijn fort

De geschiedenis van de slavernij

Europeanen

De hersenverzamelaar

Schoonheid voor het oprapen

De Grieken

Leven met de goden

De dure eed van Hannibal

De God van Galilea

Nevelkinderen

Vredestichters

De hoogste tijd. Een eeuw vrouwenkiesrecht

De ongehoorde helft

Darwins Engelen

De rechtvaardigen

In een Romeins klaslokaal

De verslagenen

Onze vroegste voorouders

Keizers van het Colosseum

Sterven in stijl

Lenin. Leven en legende

De Burgeroorlogen 133-35 v.Chr.

Romeinse legioenen Bert Overbeek

De macht van de traditie

In een Romeins klaslokaal

De Gouden Eeuw van Rome

Het Verre Oosten

De oorlog van anderen

1956

Een telkens nieuwe oudheid

Hemelbestormers

SPQR

Haagse en Leidse buitenplaatsen

The Byzantine Republic